Hoạt động công ty

SALKO CUP lần thứ XII

SALKO CUP lần thứ XII

                       KẾ HOẠCH – SALKO CUPGiải Bóng đá Salko Cup lần thứ XII Hè năm 2015 MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Mục đích:- Lễ tổng kết quý 2 năm 2015.- Nâng cao thể chất, đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao toàn công ty Salko, tăng cường sự đoàn kết tất cả thành viên công ty.Yêu cầu: Các Quản lý nhóm, các thành viên của nhóm, bộ phận hành chính của công ty … Đọc Thêm

SALKO CUP lần thứ X

SALKO CUP lần thứ X

KẾ HOẠCH – SALKO CUP Tổ chức thi đấu giải Bóng đá Salko Cup lần thứ X năm 2015  I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Mục đích: - Chào Xuân 2015 và Lễ tổng kết quý 4 năm 2014. - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao toàn công ty Salko, thu hút tất cả thành viên công ty  tham gia. 2. Yêu cầu: Các Quản lý nhóm, … Đọc Thêm