Thuốc

ALPHACHYMOTRYPSIN

Giá: Liên Hệ

ALPHACHYMOTRYPSIN

Giá: Liên Hệ

AUCLANITYL 500/62,5mg

Giá: Liên Hệ

AVIS- CEFDINIR250

Giá: Liên Hệ

CEFDINIR125

Giá: Liên Hệ

WELGRA100

Giá: Liên Hệ

SILDENAFIL 50mg

Giá: Liên Hệ

Điều trị rối loạn cương dương

TENDIPOXIM 100

Giá: Liên Hệ

Cefpodoxim 100mg (H/10 gói)

CELECOXIB 200-US

Giá: Liên Hệ

Chống viêm, giảm đau