Thuốc

AT ASCORBIC

Giá: Liên Hệ

A.T IBUPROFEN

Giá: Liên Hệ

Giảm đau hạ sốt

A.T DESLORATADIN

Giá: Liên Hệ

Desloratadin: 2,5mg hộp 6 vỉ x 5 ống

PARACOLD EXTRA

Giá: Liên Hệ

Paracetamol + Cafein

TENDIPOXIM 100

Giá: Liên Hệ

Cefpodoxim 100mg (H/10 gói)

CEFANTIF

Giá: Liên Hệ

Cefdinir 300mg

CELECOXIB 200-US

Giá: Liên Hệ

Chống viêm, giảm đau

GENSILRON

Giá: Liên Hệ

Đặc trị cách bệnh nhiễm nấm và nhiễm vi khuẩn ngoài da