SALKO CUP lần thứ X

KẾ HOẠCH – SALKO CUP

Tổ chức thi đấu giải Bóng đá Salko Cup lần thứ X năm 2015

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Chào Xuân 2015 và Lễ tổng kết quý 4 năm 2014.

– Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao toàn công ty Salko, thu hút tất cả thành viên công ty  tham gia.

2. Yêu cầu: Các Quản lý nhóm, các thành viên của nhóm, bộ phận hành chính của công ty chọn cử đội tuyển tham gia thi đấu giải Bóng đá Salko Cup lần thứ X.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 14H đến ngày 18H ngày 09/01/2015.

2. Địa điểm: Sân Bóng đá cỏ nhân tạo trường Kinh tế Phương Nam trong khu Đô thị Định công (gần công ty).

III. CHIA ĐỘI:

Đội 1 ( áo trắng): Tất cả các thành viên (nam giới) thuộc KV1 ( quản lý Văn ) và bộ phận giao hàng.

Đội 2 (áo xanh): Tất cả các thành viên (nam giới) thuộc KV3 (quản lý Tuấn )

Đội 3 (áo vàng): Tất cả các thành viên (nam giới) thuộc KV2 (quản lý Thuật)  + KV4 (quản lý Hiệu ) + bộ phận còn lại.

VI. Thời gian thi đấu và Lịch thi đấu

+ Thời giant hi đấu 1 trận là 40phut, 1 hiệp là 20 phút, nghỉ giữa trận là 10 phút.

14h30: Đội 1 và Đội 3 (hiệp 1)

15h00: Đội 1 và Đội 2 (hiệp 1)

15h30: Đội 2 và Đội 3 (hiệp 1)

16h00: Đội 1 và Đội 3 (hiệp 2)

16h30: Đội 1 và Đội 2 (hiệp 2)

17h00: Đội 2 và Đội 3 (hiệp 2)

17h30 Trao giải

V. Thẻ phạt

1 thẻ vàng phạt đội 50.000đ.

1 thẻ đỏ phạt đội 100.000đ.

 

VI. KHEN THƯỞNG: Cơ cấu giải thưởng bằng tiền mặt như sau.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng giải

Mức thưởng

Thành tiền

01

Giai tập thể

Giải nhất

Giải

01

3.000.000

3.000.000

Giải nhì

Giải

01

1.000.000

1.000.000

Giải ba

Giải

01

500.000

500.000

02

Giải cá nhân:

Vua phá lưới

Giải

01

500.000

500.000

               Tổng cộng

5.000.000

           Số tiền bằng chữ: Năm  triệu đồng chẵn.

V. KINH PHÍ:

– Công ty chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức giải .

– Các Nhóm chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức tập luyện, khám sức khỏe theo quy định, trang phục.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức thi đấu giải Bóng đá SALKO  CUP lần thứ X năm 2015. Đề nghị các đơn vị có liên quan, các thành viên Ban tổ chức giải triển khai thực hiện đung theo Kế hoạch.

                                                                                                                                                                                                        Hà nội ngày 05/01/2015

                                                                                                                                                                                                                             Trưởng ban tổ chức

                                                                                                                                                                                                                                                  (Đã Ký)

                                                                                                                                                                                                                                      TRẦN VIẾT VĂN

Tin Liên Quan