Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 10/2015

Tuyển dụng tháng 10/2015

Công ty tuyển trình dược viên và cộng tác viên OTC tại các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung công việc yêu cầu: • Tự lên kế hoạch kinh doanh cho địa bàn, yêu cầu hỗ trợ từ công ty khi cần. Công ty không quản lý về thời gian, báo cáo... • Thực hiện đưa thêm sản phẩm của Công ty vào bán tại các nhà thuốc trong khu vực phụ trách. • Xây dựng, quản lý và duy trì mối quan hệ khách hàng. • Nhận định về thị … Đọc Thêm