Sản phẩm

SALTURAL

Giá: Liên Hệ

CHỐNG LÃO HÓA, TỐT CHO DA

PEPLIAZ

Giá: Liên Hệ

CHỐNG ĐẦY HƠI Ợ CHUA KHÓ TIÊU

PARACOLD EXTRA

Giá: Liên Hệ

Paracetamol + Cafein

TENDIPOXIM 100

Giá: Liên Hệ

Cefpodoxim 100mg (H/10 gói)

CEFANTIF

Giá: Liên Hệ

Cefdinir 300mg

CELECOXIB 200-US

Giá: Liên Hệ

Chống viêm, giảm đau

GENSILRON

Giá: Liên Hệ

Đặc trị cách bệnh nhiễm nấm và nhiễm vi khuẩn ngoài da